Bookmark and Share

Zápis ze zasedání rady VCT

Vydáno dne 20. 10. 2012 (3361 x přečteno)

Dne 14.10.2012 proběhlo zasedání rady Velké ceny Třeboňska.


Program zasedání :

1.Úvod

2.Zhodnocení  2.ročníku Velké ceny Třeboňska a jednotlivých soutěží

3.Finance

4.Ročník 2013

4.Změny v pravidlech

6.Diskuze

7 Závěr

 

Přítomni:

 Petr Belanský SDH Chlum u Třeboně

Marcela Hamerníková SDH Chlum u Třeboně – zapisovatelka

Vlastimil Kotek  SDH Novosedly nad Nežárkou

Rostislav Nohava  SDH Novosedly nad Nežárkou – pokladník

Jan Zahradník     SDH Mníšek

Jiří Řimnáč          SDH Mníšek

Michal Szokol    SDH Hamr

Zbyněk Malý     SDH Kolence

Tomáš Vacek     SDH Kolence

Zdeněk Radosta  Lužnice

Martin Čeloud  SDH Lásenice

Jiří Kurovský      SDH Lásenice

Vladimír Vácha SDH Lomince nad Lužnicí

SDH Stříbřec – omluven

SDH Frahelž – omluven

SDH Staňkov – chyběl

 

 1.Úvod

 

2.Zhodnocení 2.ročníku Velké ceny Třeboňska a jednotlivých soutěží

Soutěže:

Kolence – bez připomínek

Chlum u Třeboně -  bez připomínek

Lomnice nad Lužnicí (noční)– poháry pro ženy – vyřešeno

Staňkov – bez připomínek

Novosedly nad Nežárkou (noční)– lepě osvětlit prostor u terčů

Lásenice – Velké množství vody u základny

Mníšek – bez připomínek

Frahelž – pomalý průběh soutěže, nebezpečný styl útoku ve finále – věc pořadatele

Lužnice – bez připomínek

Hamr – dlouhý průběh soutěže

Chlum u Třeboně  vyhodnocení – diplomy pro muže s chybným datem – vysvětleno a omluveno

Celkově byl ročník 2012 hodnocen pozitivně.Byl kladen důraz na rozhodčí aby zvětšili svoji přísnost při posuzování ulitých startů a základny.

3.Finace

Zůstatek na pokladně 588,- Kč

Celkem vybráno od pořádajících sborů  5000,- Kč

Cena pohárů zakoupených pohárů  4580,- Kč

Zůstatek na pokladně k 14.10.2012 – 1008,- Kč

 Nově přistupující člen VCTPÚ složí vstupní poplatek 700,-Kč který je nevratný

Schválený  příspěvek na ročník 2013 činí 400.-Kč.

 

4.Ročník 2013

O vstup do Velké ceny Třeboňska ze svou soutěží zažádali SDH Halámky,SDH Branná  a SDH Pístina.

Tyto SDH jsou přizvány k radě VCTPÚ která se bude konat 6.1.2013 od 14.hodin v klubovně SDH Chlum u Třeboně.

Předběžné termíny soutěží v roce 2013

Kolence                               18.5

Chlum u Tř.                       1.6

Lomnice nad Luž.            15.6

Staňkov                               22.6 ?

Novosedly nad Než.      22.6

Lásenice                              13.7

Mníšek                                20.7

Stříbřec                                               27.7

Frahelž                                ????

Lužnice                                17.8

Hamr                                    7.9

Chlum u Třeboně            ???

 

5.Změny v pravidlech na rok 2013

V pravidlu IV. Tech. podmínky sekce  Útočné vedení

 -             na základně musí mezi zuby  půlspojek projít list papíru

V pravidlu IV. Tech. podmínky sekce  Stroj

-          Textilie na nádrži stroje povolena

V pravidlu IV. Tech. podmínky sekce  Jiná ustanovení

. Pro započítání bodů VCTPÚ je možné půjčování závodníků, ale maximálně 1. soutěžící a ten smí běžet jen za jedno družstvo (tzn., může běžet max. 2x vč. svého družstva). V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučeni z hodnocení soutěže. Toto zapůjčení bude písemně zaznamenáno pořadatelem včetně jmen. Pro lepší orientaci pořadatele bude půjčený soutěžící startovat ve svém domovském dresu. Toto ustanovení se netýká finálových kol – zde je to na uvážení pořadatele soutěže. Za ženy nesmí nikdy běžet muž. Pokud ano družstvo poběží mimo soutěž!

Půjčení max. dvou závodníků do jednoho družstva je povoleno. Družstva, která využijí tohoto pravidla se nebudou započítávat do hodnocení VCTPŮ, avšak v hodnocení celkové soutěže ano – obdrží ceny apod. Start družstva s více jak dvěma  zapůjčenými závodníky je povolen pouze mimo soutěž. Platí však normální presentace družstva, startovné, zařazení do startovního pořadí bez ohledu na družstva,

od kterých si toto družstvo půjčuje. Při vyhlášení a na výsledkové listině bude však toto družstvo zařazeno na konec bez nároku na body v VCTPÚ a  ceny od pořadatelů.

 

V pravidlu II. Účast:

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé  ČR vždy na základě přihlášky k

jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Přihláška do jednotlivých soutěží VCT je pro všechny

pořadatele jednotná .Platit startovné možno až po předložení vyplněné příhlášky.V případě špatně vypsané přihlášky ( např . různé nesmysly atd.) nebude družstvo připuštěno k soutěži.

V pravidlu IV. Termíny a začátky soutěží

Každá soutěž ( mimo noční) začátek ve 13. hodin

V pravidlu XII. Podmínky pro pořadatel soutěže

Zajistít min. 2 rozhodčí tj. startéra a  druhý na hlídaní na ulitých startů.

Zajistit u startu 1.kus práškového hasicího přístroje

6.Diskuze:

Zřízen sekundární web na Firesport.cz – správce Jan Zahradník  SDH Mníšek

Měrky na kontrolu mezery mezi zuby,šířku hadic a průměr proudnic zajistí p.Řimnáč SDH Mníšek

Na příští zasedání rady vymyslet návrh loga VCTPÚ

Pokusit se sehnat nějaké sponzory Velké ceny  na ročník 2013.